Bireysel Terapi

Bireysel terapi danışanın psikoterapistiyle birebir olarak çalışmasıdır. Amaç kişinin, kendisini somatik tepkiler, davranışlar, inanışlar, ilişki problemleri veya duygular olarak gösteren iç sancılarını hafifletmeye yöneliktir.

Bireysel terapinin amaçları
Bireysel terapide amacı danışan ve psikoterapist birlikte belirler. Terapi hizmetlerini alan danışanın amacı psikoterapi süreci içerisinde değişebilir. Terapinin hedefleri şunlar olabilir;
• Duygusal zorlukların üstesinden gelmek
• Davranış ve tutum değişikliği sağlamak
• Eş, aile ve diğer bireylerle olan ilişkileri düzenlenmek
• Hayata yön veren önemli kararlar almak
• Danışanın kendine olan güvenini artırmak
• Sorunlarla başa çıkma kapasitesini artırabilmek
• Psikolojik hastalıkları ortadan kaldırmak
• Öz farkındalığı artırabilmek

Bilgi al